ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ fucking ຂອງ​ນາງ​ໃນ​ມື້​ນີ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ນາງ​ດູດ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈົນ​ກວ່າ​ນາງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໂຫຼດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ປາກ​ຂອງ​ນາງ