ໄກ່ດຳໂຕໃຫຍ່ກຳລັງຕຳໝາໂຕຂາວໆທີ່ຮ້ອງສຽງດັງ ແລະຮ້ອງຄາງ